LINE : @ufa44
17/12/2018 6:40 PM
LOGIN UFABET
USERNAME :
PASSWORD :
เข้าสู่ระบบ PARTNER OF UFABET.COM

แจ้งฝากเงิน

แจ้งฝากเงิน

แจ้งฝากเงิน หลังเวลา 22.00 น. อาจจะมีการทำรายการล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระบบ Internet Banking ของบางธนาคารจะปิดให้บริการในบางช่วงเวลา

ช่องทาง แจ้งฝากเงิน 1.

เงื่อนไขขั้นตอนการ  แจ้งฝากเงิน
– ท่านสมาชิกสามารถถอนเงินได้ทุกวัน แจ้งฝากเงิน ได้ ตลอด 24 ชม.
– โอนเงิน เข้าตามเบอร์บัญชีที่ทีมงานได้ทำการแจ้งไป ขั้นต่ำ 300 บาท
– แจ้งเวลาที่ทำรายการโอนเงินเข้ามาหรือแสดงหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง ID [email protected]
– หลังจากทางทีมงานตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเสร็จ ทางทีมงานทำการเติมเครดิตให้ลูกค้า
*** หลังจากลูกค้าแจ้งหรือแสดงหลักฐานการโอนเงิน แก่ทางทีมงานแล้ว ในกรณีที่รอนานเกิน 15 นาที โปรดติดต่อกับที่ Call Center WWW.UFA44.COM

ช่องทางที่ 2.ลูกค้าสามารถ แจ้งฝากเงิน ผ่านทางหน้าเว็บ

อินเตอร์เน็ทแบงก์เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการทำเว็ปไซต์ที่ให้ข้อมูลทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย เรทค่าเงินนานาชาติ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารทั้งหมด และบอกถึงข่าวสารเงินตรา ข่าวธุรกิจ ข่าวการลงทุน สถานที่ตั้งของธนาคารในเครือ ในปี ค.ศ. 1994 ธนาคารในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำอินเตอร์เน็ตแบงก์เพื่อประโยชน์ของผู้ทำธุรการทางการเงิน

 

แจ้งฝากเงิน

ข้อมูลอ้างอิง  :   wikipedia